uw taxiopleider voor noord-holland

oefenvragen

Nadat u op onderstaande knop heeft gedrukt verschijnen er 30 oefenvragen voor het theorie-examen. Deze geven u een idee wat voor soort vragen u zou kunnen krijgen. Het officiële examen heeft 40 vragen waarvan u er minimaal 32 goed moet hebben (80%). Als u na de laatste vraag op de knop “Quiz Beëindigen” drukt, wordt ook het percentage goede antwoorden weergegeven.

NB: U kunt geen rechten ontlenen aan deze vragen. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. De oefenvragen kunnen per gebruiker één keer gemaakt worden.